Zaczarowane podanie

Tenis stołowy bez cienia humoru, odstępstwa od standardowej pracy może zamienić się w nużącą i tartaczną pracę. Stąd szybko do tzw „wypalenia”. Jeśli własne podanie jest tak ważne w czasie gry, to zobaczmy, co...